Μαρία Παπαντωνιάδου

Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παρακολούθησε πλήθος προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα διδακτικής της φυσικής, πληροφορικής και προγραμματισμού, Ειδικής Αγωγής.  Από το 1992 ασχολείται με την εκπαίδευση σε δομές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης σε δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.ά. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής, της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών. Γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα.

Καθηγητές