3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δημοτικού 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

3ουΠανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού

Αστρονομίας & Διαστημικής 2019

για τους μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου

 

Η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος με την συμπαράσταση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας διοργανώνει για 3ησυνεχή χρονιά τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής 2019, για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου ως εξής:

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών στην επιστήμη της Αστρονομίας και της Διαστημικής, η εξοικείωσή τους με τις θαυμαστές τελευταίες ανακαλύψεις των τεχνητών δορυφόρων κ.ά. παρατηρητηρίων και η επιβράβευση της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους. Δευτερεύων σκοπός είναι η προετοιμασία των μαθητών του Δημοτικού για να συμμετάσχουν αργότερα στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας – Διαστημικής, που εδώ και 23 χρόνια διενεργεί η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος τόσο για το Λύκειο, όσο και για το Γυμνάσιο.

 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις δύο διοργανώτριες αρχές του Διαγωνισμού, ορίζονται ως Μέλη της Επιτροπής του 3ουΠανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας & Διαστημικής 2019, οι κάτωθι:

 1. Σειραδάκης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Αστροφυσικής Α.Π.Θ. (Τιμής Ένεκεν ως Μέλος της Εταιρείας Αστρονομίας & Διαστήματος, Αρχηγός της Ολυμπιακής Ομάδας Αστρονομίας – Αστροφυσικής)
 2. Μαυρομμάτης Δ. Κων/νος, Μαθηματικός – τ. Λυκειάρχης (ως τ. Πρόεδρος της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος)
 3. Ζαχείλας Λουκάς, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ως εκπρόσωπος τόσο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όσο και ως Πρόεδρος της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος)
 4. Ξενάκης Χρίστος, Επίτιμος Σύμβουλος Φυσικών (ως τέως Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, και έμμεσα σχετιζόμενος με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού είναι ενδεικτικά:Αυτή που περιλαμβάνεται στα διδακτικά βιβλία Γλώσσας, Φυσικής και Γεωγραφίας της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και μερικά γενικά θέματα της σύγχρονης επιστήμης της Αστρονομίας, που είναι γνωστά στα παιδιά είτε από τις τηλεοράσεις, είτε από το Internet, είτε από αστρονομικά βιβλία και περιοδικά.

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η 1ηφάση «Αγλαονίκη» του διαγωνισμού θα διενεργηθεί την:

Κυριακή, 19ηΜαΐου 2019 και από ώρα 12:00 έως 13:00

κατά τον ακόλουθο τρόπο.

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας υπολογιστή στο χώρο της κατοικίας τους μπαίνουν στον ιστότοπο του Διαγωνισμού:

contest.astronomos.gr

όπου θα βρουν μέσα στο μενού με τίτλο «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» τον σχετικό σύνδεσμο του διαγωνισμού με τίτλο «Διαγωνισμός Δημοτικού». Εκεί τους ζητείται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο καθώς και το e-mail, είτε το δικό τους είτε κάποιου γονέα ή κηδεμόνα), και να ορίσουν ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό (password),που δεν πρέπει να χάσουν ή να ξεχάσουν. Η δυνατότητα εγγραφής – δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, θα παρέχεται μέχρι και τρεις ημέρες πριν τον διαγωνισμό, ήτοι μέχρι την Πέμπτη, 16ηΜαΐου 2019.

Τις επόμενες 3 ημέρες θα γίνει η σχετική προετοιμασία της ιστοσελίδας των θεμάτων και ο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων των μαθητών.

Την ημέρα του διαγωνισμού οι μαθητές μπαίνουν στον σύνδεσμο του Διαγωνισμού Δημοτικού, με το usernameκαι το passwordτους και στη συνέχεια θα ανοίγει στον ίδιο ιστότοποη ειδικά διαμορφωμένη σελίδα όπου θα καλείται να λύσει τις ασκήσεις και να απαντήσει στις ερωτήσεις εντελώς ηλεκτρονικά. Στο τέλος των ερωτήσεων θα υπάρχει εμφανές κουμπί με την ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ». Το πάτημα του κουμπιού θα σημαίνει αυτόματα το τέλος της εξέτασης και η αποστολή του ηλεκτρονικού γραπτού στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. Ο μαθητής θα ειδοποιηθεί άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, για την επιτυχή παραλαβή των απαντήσεών του από το σύστημα, καθώς επίσης και για την επίδοσή του, αφού το σύστημα βαθμολογεί αυτόματα τις απαντήσεις κατά την υποβολή τους.

Λόγω της χρήσης του ειδικού αυτού συστήματος εξέτασης, απαντήσεις από τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα θα στέλνονται μόνο μια φορά, και δεν θα γίνονται δεκτές εκ των υστέρων διορθώσεις. Τα γραπτά των μαθητών διορθώνονται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα και οι επιδόσεις τους αναρτώνται άμεσα στον πίνακα βαθμολογίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έγκυρη συμμετοχή θα θεωρηθεί αν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διαδικασία της εξέτασης μέσα σε μια (1) ώρα ακριβώςκαι πατηθεί το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ» το αργότερο μέχρι τις 13:00 της 19ης– 5 – 2019.

Οι περίπου 30 καλύτεροι της 1ηςφάσης θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη 2ηφάση του διαγωνισμού. Τα ονόματά τους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού (conastronomos.gr) εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Η δεύτερη (2η) φάση «Υπατία»του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο (Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού [πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο]), την

Κυριακή, 16ηΙουνίου 2019 και από ώρα 12:00 έως 13:30

με την απόλυτη ευθύνη της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Τα έξοδα μετακίνησης προς και από τον Βόλο βαρύνουν αποκλειστικά τον διαγωνιζόμενο, δηλαδή χωρίς δαπάνη για την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος ή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Μετά το τέλος του διαγωνισμού η Επιτροπή του Διαγωνισμού κατατάσσει τους μαθητές κατά τη σειρά βαθμολογίας και αναρτά τον σχετικό πίνακα στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού (conastronomos.gr).

ΒΡΑΒΕΙΑ

 1. Οι τρεις (3) μαθητές ή μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, που θα έλθουν πρώτοι στην 2ηφάση «ΥΠΑΤΙΑ»αποτελούν τους βραβευόμενους του Διαγωνισμού και θα λάβουν μετάλλιο, το έντυπο ΒΡΑΒΕΙΟ τους και δωρεάν ένα βιβλίο των εκδόσεων της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, ήτοι: Για το 1οβραβείο: το βιβλίο «Λεξικό Αστρονομίας», για το 2οβραβείο: το βιβλίο «Λεξικό Διαστημικής» και για το 3οβραβείο: το βιβλίο «Η Ουρανογραφία των Αγίων».
 2. Οι επόμενοι (περίπου) 12 του αξιολογικού πίνακα αποτελούν τους επαινούμενους του διαγωνισμού και θα λάβουν τον σχετικό ΕΠΑΙΝΟ, καθώς και παιδικά αστρονομικά βιβλία.
 3. Οι συνολικά (περίπου) 15 επιτυχόντες μαθητές εγγράφονται ΔΩΡΕΑΝ συνδρομητές για ένα έτος στο αστρονομικό περιοδικό «Ουρανός», που από 28ετίας εκδίδει ανελλιπώς η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος.
 4. Όλοι οι επιτυχόντες μαθητές παίρνουν μέρος στην κλήρωση ενός τηλεσκοπίου.
 5. Σε όλα τα σχολεία, στα οποία φοιτούν οι διακρινόμενοι μαθητές και μαθήτριες απονέμονται ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ.

 

Οι μαθητές και οι καθηγητές που επιθυμούν να πληροφορηθούν οτιδήποτε σχετικό με τον διαγωνισμό μπορούν να επικοινωνούν με τους παρακάτω τρόπους:

 

 1. Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Μαυρομμάτης Κων/νος,

Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού

38333 ΒΟΛΟΣ

 

 1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): 

 

 1. Τηλέφωνα: 
  • 2421051061, 2421046253 & 6973026260 Μαυρομμάτης Κων/νος, μαθηματικός.
  • 6944535455 Ζαχείλας Λουκάς, Επίκουρος Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας.
  • 2421028860 & 6978834548 Ξενάκης Χρήστος, επίτιμος σύμβουλος Φυσικών.

 

 1. FΑΧ: 
 • 2421051061 Μαυρομμάτης Κων/νος, μαθηματικός

 

 

Περισσότερα άρθρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κυριακή 5/11/23 – «Το αίνιγμα της αρχής και της εξέλιξης του Σύμπαντος και η ανθρωπική αρχή» – Χρίστος Ξενάκης, Ευστάθιος Ζαφραντζάς

Την Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 7μμ, θα λάβει χώρα μια σημαντική παρουσίαση (η πρώτη για το 2023-24), στο πλαίσιο των μηνιαίων συναντήσεων των

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2η Διεθνής Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής

Η έναρξη της 2ης Διεθνούς Ολυμπιάδας Αστρονομίας και Αστροφυσικής νέων, ηλικίας κάτω των 15 ετών, πραγματοποιείται στο Βόλο την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 και